אני מצהיר בזאת כי:
רלוונטי לילדי קייטנות מרכזי הרשת
יש לבני / בתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה / חלקית בפעילות הנדרשת בקייטנה כדלקמן: * שדה חובה
יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכו'): * שדה חובה
שם התרופה ואופן הטיפול!
בני / בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הזה: משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד': * שדה חובה
יש לבתי / בני רגישויות / אלרגיות מסוימות שאנו נדרשים לדעת אליהם? (רגישות לגלוטן, לקטוז, אבק , תרופות וכו'): * שדה חובה
אני מתחייב/ת: * שדה חובה
אני מאשר/ת שימוש בתמונות בני/בתי לטובת שימוש פרסומי של רשת חוויות * שדה חובה
אני מאשר/ת קבלת מידע במייל * שדה חובה
הילד/ה רשאי/ת ללכת הביתה עצמאית:
רלוונטי לילד קייטנות מרכזי הרשת
Browser not supported