להורי ילדי צהרוני הגנים של רשת חוויות,

ברצוננו לספר לכם על התהליך החדש שלנו לבחינת שיפור השירות של צהרוני גני הילדים בעיר. 
הרשת מפעילה כ-130 צהרונים, בעזרת צוותים מסורים, תכניות פדגוגיות מקצועיות, ותוך תיאום ופיקוח מלא.
יחד עם זאת, כאמור, אנו קשובים להורים ונותנים לגורמים מקצועיים וחיצוניים לבחון את הדברים, להמליץ ולשפר ביחד את המערך.

12.4.18התכנסות ראשונית במסגרת בחינת פעילות מערך הצהרונים.

22.4.18התכנסה הוועדה לישיבתה השנייה, חברי הוועדה המשיכו ודנו בממצאים ובמציאת פתרונות והמלצות
לסוגיות השונות שעלו.

6.5.18 - השלב הבא, יערך ערב שולחנות עגולים (בפורום של עד 6 אנשים בשולחן) כחלק מהרצון לשמוע בשנית את ציבור ההורים
בדבר שיפור שירות הצהרונים.

לאחר מכן, הוועדה תנתח ותסכם את הממצאים, ותגיד ליו"ר רשת חוויות את הנתונים המלאים, ניתוחי הדברים והמלצות לפעולה.

עד כה התקיימו הישיבות ברוח טובה ובצורה עניינית ויצירתית.

חברי הוועדה הנם: אורי אסייג , יועץ ארגוני ויו"ר הועדה, ד"ר רוני באום, חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון ברשת חוויות, מזל דהן,
מנהלת מחלקת גני הילדים בעיריה, צביקה מדהלה, מ"מ מנכ"ל רשת חוויות, אורית שרגאי,  יו"ר הנהגה עירונית רחובות, צופית גולן,
יו"ר ועדת צהרונים בהנהגה העירונית ומיקי מרקוביץ,  מרכז נושא צהרוני הגנים.