טפסים להורדה למטופלי הבריכה:

תהליך קבלת הטיפול

אישור כניסה למים

שאלון הורים