טפסים להורדה למטופלי הבריכה:

טופס נהלים

אישור כניסה למים

שאלון הורים