מרכז למידה - "צועדים" - להוראה מתקנת למגזר החרדי 

בימי א' ו-ד' | בשעות 15:00-19:30 |לילדים ונוער 

לפרטים נוספים והרשמה - שושנה דרשן 052-7604476

המרכז עוסק בקידום כתיבה, קריאה, חשבון ואנגלית.

מופעל על ידי מורות מתמחות ומוסמכות בעלות תעודות חינוך מיוחד והוראה מתקנת!