אין הרשמה אינטרנטית. יש לפנות ישירות למרכז הרלוונטי.