רשת חוויות קיבלה את סמלי התמ"ת - הגשת בקשה להשתתפות בשכר לימוד (קבלת דרגה) לשנת הלימודים תש"פ. יו"ר רשת חוויות, אמיתי כהן: "מאות הורים יקבלו סיוע כלכלי, אשר יקל על נטל הוצאות החינוך"


רשת חוויות עומדת בסטנדרטים הקפדניים ביותר שמציבה המדינה לניהול צהרונים. בשל כך, נמצאה רשת חוויות זכאית לסמל צהרון מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (הנחת תמ"ת), שמשמעותו השתתפות המדינה בשכר לימוד במסגרת הצהרונים, מתוך רצון להקל על הנטל הכלכלי שחל על ההורים הזכאים לתמיכה.

גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות, המתבססות על רמת ההכנסה לנפש במשפחה, מלבד במקרים שבהם מצוין אחרת. יו"ר רשת חוויות, אמיתי כהן: "אנו שמחים לבשר כי אתמול (24.11) התקבלה ההודעה, לפיה גם השנה נמצאה רשת חוויות כמי שעומדת בכל הדרישות המחמירות והיא זכאית לסמל, המעניק סבסוד בשכר הלימוד. בעקבות זאת, מאות הורים יקבלו סיוע כלכלי, אשר יקל על נטל הוצאות החינוך".

ברשת חוויות ציינו כי תהליך הגשת המסמכים לבקשת סבסוד שכר הלימוד, מתבצע ישירות ובאופן עצמאי על ידי ההורים אל מול משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים (תמ"ת). הטפסים נמסרים להורים בימים אלו. עפ"י החלטת המדינה, בקשות להשתתפות בשכר לימוד שתוגשנה עד ליום  31/12/2019 כולל, תיחשבנה כאילו הוגשו בתחילת שנת הלימודים וסכום ההשתתפות בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים מתחילת שנת הלימודים (או מתאריך כניסת הילד לצהרון, המאוחר מבינהם).

לפרטים, הסברים ועזרה בנושא הרשמה מקוונת, ניתן לפנות למוקד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים (התמ"ת) בטלפון 2969* או 12222-969. המוקד פעיל בין הימים ראשון עד חמישי, בשעות 8:00 עד 16:00.
 

מעבר לעמוד הסבר 

להלן לינק להגשת הטפסים: https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=daycare%40moital.gov.il

להלן רשימת סמלי מוסד:

סמלי מוסד.pdf