רשת חוויות פותחת היום, 10.3 את ההרשמה לארבעה ימי קייטנת בוקר במהלך חופשת הפסח, בין השעות 07:30-13:00, בעלות של 80 שקל בלבד


 ילדי צהרוני רשת חוויות בלבד ירשמו וישלמו עבור קייטנת הבוקר, אולם יהיו פטורים מרישום ותשלום עבור קייטנות הצהריים, שתפעל עבורם בין השעות 13:00-16:00  

ההרשמה תיסגר ב-15.3, לא יתקבלו רישומים מאוחרים. הודעה על פתיחת מסגרות תימסר עד ה-18.3 והן תפתחנה בכפוף למספר הנרשמים ולגיוס הצוותים

10.3.2021

רשת חוויות מודיעה כי היא פותחת היום (רביעי, 10.3) את קייטנות פסח, אשר תתקיימנה בימים 21,22,24 במרץ וביום ה- 4.4.21 (איסרו חג פסח) בעלות 80 שקל בלבד. הקייטנות יהיו פתוחות לכלל התושבים בין השעות 7:30-13:00 וחובת ההרשמה והתשלום לקייטנות הבוקר חלה על כלל ההורים, כולל הורי ילדי הצהרונים של הרשת.  

בנוסף, אך ורק ילדי צהרוני רשת חוויות יהיו רשומים אוטומטית לקייטנת צהרים, שתתקיים בין השעות 13:00-16:00, זאת ללא תוספת תשלום וללא צורך בהרשמה לקייטנת הצהריים.  

ברשת מציינים כי השיבוץ לקייטנה יעשה בהתאם לשיבוץ הילד בגן הבוקר, כפי שנקבע על ידי אגף החינוך בעירייה ובהתאם לשיבוץ בצהרונים של רשת חוויות, הכל בכפוף למתווה התו הסגול של משרד החינוך. השיבוצים הסופיים יפורסמו עד ליום חמישי, ה- 18.3.21.

בתוך כך, לאור המגבלות וההנחיות, יודגש כי במקרים של מיעוט נרשמים, יתקיים צהרון משותף לאשכול גנים וכי המינימום הנדרש להפעלת קייטנת בוקר וצהרים הינו 15 ילדים אולם יידרש גם ממוצע של 22 ילדים בכלל המסגרות יחד. במקרה ולא יהיו כ-22 ילדים בממוצע בכלל הקייטנות, ייסגרו מסגרות שבהן מספר הנרשמים הוא הנמוך ביותר.

עוד מציינים ברשת כי במסגרת פעילות הקייטנה, לא תוגש ארוחת בוקר. לילדי הצהרונים הרשומים לקייטנת הצהריים, תוגש ארוחת צהרים חמה.

הרשמה באתר האינטרנט של רשת חוויות

ההרשמה לקייטנה תיפתח באתר רשת חוויות ביום רביעי, 10.3.21 ותיסגר ביום שני, 15.3.21, בשעה 23:59.

*פעולת הרישום איננה מחייבת את הרשת. קבלת הילדים לקייטנות מותנה באישור סופי מצוות אגף הצהרונים, בהתאם לפתיחת מסגרות.

הרשמה בדלפק חיצוני שיוצב מחוץ לאגף הצהרונים, רחוב החבורה 20  

10/3 יום רביעי, בין השעות 12:00-16:00 | 11/3 יום חמישי, בין השעות 08:00-12:00 |
14/3 יום ראשון, בין השעות 14:00-18:00 | 15/3 יום שני, בין השעות  12:00-16:00

*למשלמים בהמחאות יש להגיע לאגף הצהרונים, רחוב החבורה 20, ולמסור שיק אחד בלבד עם תאריך הרישום, על הסכום המלא, בהתאם למסלול הנבחר והסכם חתום.

להרשמה לחצו>>