בואו לייצג את העיר בכבוד בתחרות הארצית: "מילה במקום". כתיבת שירה וסיפורים קצרים (עד 1,000 מילים)


מילה במקום' – תחרות כתיבה לתושבי רחובות

בואו לייצג את העיר בכבוד בתחרות הארצית: "מילה במקום".
כתיבת שירה וסיפורים קצרים (עד 1,000 מילים)

הנושא שנבחר לתחרות: 'כתיבה בראי המקום'.
ניתן להגיש לתחרות יצירות על כל נושא עם התייחסות לרחובות.

התחרות מורכבת משני שלבים:
השלב הראשון – תחרויות מקומיות, בעשרות רשויות במקביל.
השלב השני – תחרות ארצית אליה עולים הזוכים במקומות הראשונים.

פרסים:
לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בשלב השני, יוענקו פרסים כספיים:
פרס ראשון 9000 ש''ח
פרס שני 5000 ש''ח
פרס שלישי 3000 ש''ח

היצירות הזוכות בשלב הראשון יתפרסמו באסופה דיגיטלית באתר "עברית" ובכתב העת "הליקון".
בנוסף לפרסים, שלושת הזוכים ישמשו כשגרירי ספרות ושירה, בשווי של עד 5000 ש"ח.
התחרות אנונימית.

היצירות שיוגשו לתחרות, הן לתחרויות המקומיות והן לתחרות הארצית, יועברו בעילום שם לשופטים.

ניתן להגיש יצירות לתחרות עד 11/5/21 בטופס הזה

לקריאת התקנון – לחצו כאן

לפרטים נוספים:
הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף

sifriya@havayot.org.il