לקוחות נכבדים,
הרינו לעדכנכם כי טרם הסתיים הטיפול בתקלה הטכנית בחדר המכונות של הבריכה.
אנו עושים מאמצים לסיים את הטיפול בהקדם האפשרי. לקוחות ששילמו עבור חוגים, בכרטיס אשראי יזוכו עבור חודש אוקטובר באותו הכרטיס עד לתאריך 25.10.
בנוסף, הגביה העתידית תעצר עד חידוש הפעילות בבריכה. איתכם הסליחה ושנה טובה
צוות הבריכה