המועדון נועד להעניק מסגרת ומעטפת תמיכה מקצועית לנשים לאחר לידה והוא יפעל בשיתוף המרכז העירוני להורים


ארבעת המפגשים הראשונים יתקיימו בזום, בהנחיית הילה מדהלה פרחן, עובדת סוציאלית, יועצת ומנחת הורים לגיל הרך ומאבחנת התפתחות תינוקות.

המפגשים יתקיימו בימי שני, החל מתאריך ה-2.11, בין השעות 10:30-12:00.

עלות 4 מפגשים בזום הנה 80 ₪.

הרישום יתבצע באופן מקוון בלינק -

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8412

*המועדון יעסוק, בין היתר, בייעוץ הנקה, ייעוץ שינה, עיסוי תינוקות, תזונה לאחר לידה לאם ולתינוק, קורס עזרה ראשונה ותרגולי אימון המותאמים לנשים לאחר לידה.

*המועדון צפוי להיפתח במרכז חוויות שוויץ רחובות החדשה באופן פיזי, ככל שהמגבלות הקורונה יאפשרו זו ועל פי ההנחיות.