מרכז חוויות שוויץ המדע מזמין אתכם להיות חלק מהפעילויות שלנו

ומה יהיה לנו השנה?