דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת יחידת צהרונים כללי חיצוני 12/06/2018
מנהל/ת מרכז קהילתי כללי חיצוני 12/06/2018 27/06/2018
מטפלות/ים למעונות כללי חיצוני 12/06/2018
רכז/ת פניות הציבור כללי חיצוני 12/06/2018 27/06/2018
דרוש/ה רכז/ת מועדון קהילתי כללי חיצוני 12/06/2018 27/06/2018
מובילות/ים וסייעות/ים כללי חיצוני 05/06/2018
סטודנטיות/ם לעבודה בצהרוני גני הילדים כללי חיצוני 05/06/2018

עבור לארכיון דרושים