דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה מנהל/ת מרכז קהילתי למילוי מקום כללי 25/09/2019 13/11/2019
דרוש מפעיל בריכה / אב בית כללי חיצוני 11/03/2019 30/04/2019
מנהל/ת יחידת צהרונים כללי חיצוני 12/06/2018 27/06/2018
מנהל/ת מרכז קהילתי כללי חיצוני 12/06/2018 27/06/2018
רכז/ת פניות הציבור כללי חיצוני 12/06/2018 27/06/2018
דרוש/ה רכז/ת מועדון קהילתי כללי חיצוני 12/06/2018 27/06/2018

חזור לדרושים כעת